chống say

Công nghệ chống say xe

Công nghệ chống say xe

Tập đoàn xe hơi Mỹ General Motors nộp đơn đăng ký bằng sáng chế cho công nghệ chống say xe cho xe tự lái. General Motors (GM) cho biết các phương tiện như xe hơi tự lái đang phát triển mạnh mẽ, mặc dù mọi người vẫn có thể do dự khi ngồi trên những chiếc xe đó. Một chiếc xe tự lái gây say xe có lẽ sẽ không tạo được ấn tượng ban đầu tốt nhất. Do đó GM đã gửi đơn đăng ký lên văn phòng sáng chế và thương hiệu Mỹ (USPTO) cho công nghệ của…
Read More