glanz

Glanz – Đối xử với người khác như bạn muốn được đối xử với chính mình

Glanz – Đối xử với người khác như bạn muốn được đối xử với chính mình

Glanz được tạo ra từ niềm đam mê xe hơi và trình bày xe. Glanz là một trong những chuyên gia về sơn bảo vệ và chăm sóc lượng siêu xe lớn nhất ở Việt Nam. Glanz luôn cung cấp cho khách hàng những gói dịch vụ chăm sóc xe tổng thể, kết hợp mọi thứ từ điều trị ban đầu đến bảo trì chăm sóc. Một triết lý đơn giản thúc đẩy công việc kinh doanh của Glanz: “Đối xử với người khác như bạn muốn được đối xử với chính mình” Ultimate Auto Detailing Ban đầu từ việc…
Read More