Honda City Hybrid

Honda City Hybrid lộ diện tại đại lý trước thời điểm ra mắt ở Ấn Độ

Honda City Hybrid lộ diện tại đại lý trước thời điểm ra mắt ở Ấn Độ

Honda City Hybrid bất ngờ xuất hiện tại đại lý ở Ấn Độ trước ngày ra mắt với một số tinh chỉnh để phân biệt với mẫu xe thông thường. Honda City Hybrid ra mắt tại Ấn Độ sẽ có 2 phiên bản V và ZX, được định vị nằm trên phiên bản Tiêu chuẩn của City. Giá bán của Honda City Hybrid sẽ từ 1,8 triệu rupee Ấn (khoảng 538,2 triệu đồng). Honda City Hybrid lộ diện tại đại lý trước thềm ra mắt chính thức Thông qua hình ảnh xuất hiện tại đại lý, Honda City Hybrid có…
Read More