phạt nguội

Những quy định mới về phạt nguội sắp áp dụng, lái xe cần biết

Những quy định mới về phạt nguội sắp áp dụng, lái xe cần biết

Quy định mới về phạt nguội có hiệu lực Từ 21/5/2022 tới, nếu quá 20 ngày gửi thông báo mà người vi phạm không giải quyết. Thông tin xe vi phạm sẽ được gửi đến cơ quan đăng kiểm để cảnh báo và xe đó sẽ không được đăng kiểm. Đó là một trong nhiều điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (phạt nguội), được nêu trong Thông tư 15/2022/TT-BCA (Thông tư 15) của Bộ Công an. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21/5…
Read More