sony

Honda và Sony có thể lập liên doanh sản xuất xe điện

Honda và Sony có thể lập liên doanh sản xuất xe điện

Người đứng đầu tập đoàn Sony cho biết kế hoạch cùng Honda thành lập một liên doanh độc lập để phát triển xe điện. "Chúng tôi chia sẻ quan điểm rằng sẽ tốt hơn khi thành lập liên doanh độc lập, về lâu dài, hơn là chỉ nằm dưới sự điều hành của Sony hay Honda", Kenichiro Yoshida, chủ tịch, kiêm CEO của Sony nói với Nikkei trong cuộc phỏng vấn hôm 6/6. Khi được hỏi về khả năng IPO của liên doanh, hoặc bán cổ phần cho những công ty khác, Yoshida nói: "Đó là một khả năng". Sony Vision-S 02…
Read More