trung tâm vatc

VATC – Học để làm được

VATC – Học để làm được

Trung Tâm VATC là trung tâm huấn luyện kỹ thuật ô tô, dạy sửa chữa điện - điện tử ô tô chuyên nghiệp đầu tiên và uy tín tại Việt Nam.  Được thành lập vào tháng 11 năm 2014 dựa trên ý tưởng và  mong muốn cho ra đời một trung tâm huấn luyện với tiêu chí duy nhất là "Học để làm được".  Nhiệm vụ của Trung tâm VATC là “Đã đến VATC thì nhất quyết phải thành người kỹ thuật chuyên nghiệp”. Sản phẩm của VATC là những khóa học, khóa huấn luyện chuyên ngành kỹ thuật &…
Read More