Veloz

Khách mua Toyota Camry kênh giá 80 triệu đồng phụ kiện

Khách mua Toyota Camry kênh giá 80 triệu đồng phụ kiện

Một số đại lý Toyota đang chào bán bản 2.5 Q và 2.5 HV mức "lạc" 50-80 triệu phụ kiện cho xe giao ngay. Mức phụ kiện này khác nhau ở tùy từng đại lý và phiên bản. Trong đó mức phổ biến nhất là 50 triệu phụ kiện cho bản 2.5Q và 80 triệu cho bản 2.5HV, một số đại lý ký bản 2.5HV với giá phụ kiện mua thêm ở mức 50 triệu. Một số đại lý ký mức thấp hơn là 30 triệu phụ kiện cho bản 2.5Q. Sau khi mua thêm phụ kiện giá bán của Camry 2.5HV…
Read More