xe bình dân

Những mẫu xe 7 chỗ bình dân tiết kiệm tiền xăng khi đi 100 km?

Những mẫu xe 7 chỗ bình dân tiết kiệm tiền xăng khi đi 100 km?

Tất cả mẫu MPV 7 chỗ bình dân tại Việt Nam đều có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình dưới 7 lít/100 km, chi phí tiền xăng khoảng 190.000 - 200.000 đồng/100 km. Trong số những mẫu MPV bình dân đang bán tại Việt Nam, phần lớn đều khá tiết kiệm khi có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình dưới 7 lít/100 km. Với giá xăng RON 95-III đạt mức 30.650 đồng/lít, những mẫu xe này tiêu tốn khoảng 190.000-200.000 đồng cho mỗi 100 km. Bài viết dựa theo báo cáo thử nghiệm của Trung tâm Thử nghiệm…
Read More