xe hơi

Những tính năng dần biến mất trong thế giới xe hơi

Những tính năng dần biến mất trong thế giới xe hơi

Với các quy định an toàn hiện đại ngày càng nghiêm ngặt hơn, một loạt các tính năng cổ điển thú vị giờ đã không còn tồn tại trong thế giới xe hơi. Trong vài năm qua, luật ô tô (đặc biệt là ở châu Âu) liên quan đến khí thải, tiếng ồn, cũng như các quy định về an toàn ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Các giới hạn sáng tạo của những nhà sản xuất ô tô bị đè nặng vì luật pháp của các quốc gia trên thế giới là khác nhau (và đôi khi khá…
Read More